Coachande Samtal

Coachning är ett fantastiskt verktyg för du vill ha en förändring i livet. Det bygger på att medvetandegöra en aktuell situation och din roll i den, först när vi ser vad vi kan påverka får vi handlingskraft. 

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som baseras på att du faktiskt har alla svar inom dig, men kanske inte är medveten om det. Jag hjälper dig att medvetandegöra mönster, tanke- och känsloprocesser som påverkar i bakgrunden. Tillsammans hittar vi din väg framåt. Jag arbetar alltid intuitivt och hjälper dig förstå hur du kan nyttja den universella energin i ditt liv.

Skillnaden på terapi och coachning är att i terapi arbetas det oftast med varför du känner som du gör, så att du kan förstå och hantera det. Målet med coachning hos mig är istället att transformera din upplevelse, känsla och lösa upp orsak på energinivå.  

Coachning fungerar lika bra på distans, som vid fysiskt möte. 

Transformerande Coachning, Speglingar & Triggers

Allt är energi, verkligen allt. Att kunna ansvara för alla våra känslor, och förstå deras ursprung är nyckeln till att lösa upp lägre sinnesstämningar, eller konflikter och slitningar i våra relationer. Det här är en transformerade coachningteknik som passar dig som verkligen vill ha förändring, och samtidigt förstå din egen skaparkraft.

När vi ser oss i en faktiskt spegel ser vi vårt yttre. För att ändra den bild spegeln reflekterar måste vi själva först göra en förändring.
Det hjälper inte att vi ställer oss framför en annan spegel...

På samma sätt är det med vårt inre. Så som vi upplever vårt liv är en spegel för de övertygelser och frekvenser vi bär inom oss. Allt manifesteras, utifrån de frekvenser vi sänder ut. En del är vi medvetna om, andra inte. Här hjälper jag dig hitta i de övertygelser du bär inom dig, som manifesterar situationer du inte längre vill uppleva, så att du kan transformera dessa.

Först när vi får insikt om vår egen roll, vad vi har att lära och det vi kan påverka återvänder handlingskraften och förändring kan ske på djupet.

För dig som vill få en kraftfull och snabb transformation på 4 dygn,
rekommenderas workshopen "Soulprints". 


Intuitiv Coachning

När du vill ha någon form av förändring i ditt liv och hjälp att medvetandegöra
din roll i det du upplever, eftersom först då kommer valmöjligheter till ytan
och din handlingskraft återvänder.

Coachning är ett förhållningssätt som bygger på ett personligt ansvar för den egna utvecklingen. Du har alla dina svar inom dig, och bara du sitter på din sanning.
Min roll är att hjälpa dig hitta detta inom dig själv.

Jag har ett högsensoriskt nervsystem och ibland kan jag använda min förmåga för att ta in dina känslor i min kropp, så att jag kan hjälpa dig bättre förstå din egen upplevelse.


Det Fria Samtalet

För dig som önskar samtala med någon, och upplever det enklare och friare att umgås under tiden. Kanske har du inget specifikt ämne utan vill bara prata fritt, och få ett annat perspektiv på din livssituation och dina känslor just nu. Eller så vill du prata om en viss situation men är mer bekväm med att mötas som vänner (snarare än som coach och klient sittande i fåtöljer mitt emot varandra).

Vi möts utanför min praktik och tar en sväng ner till strandpromenaden ihop.
Vid riktigt ruskväder kan vi behöva göra justeringar, och kanske ta samtalet över en kopp kaffe istället, men det hörs vi om.Coachning för Högkänsliga

Högkänslighet är verkligen en superkraft! Men vi behöver vara i balans för att uppleva den så. När vi inte har kontroll på vår förmåga, eller är överstimulerade påverkas vi ofta av andras mående, läcker energi och har svårt att återhämta oss och uppleva emotionell balans.  Då kan känslor skifta snabbt och stress, oro eller ångest ta plats i kroppen. 

Lösningen ligger i att förstå hur det här personlighetsdraget tar sig uttryck hos dig, då vi alla är individer. En del är introverta, andra är extroverta och en del är som jag, ambiverta. Oavsett hur det är så ligger nyckeln i att ta kontroll på energinivå, eftersom det är där det här personlighetsdraget plockar upp all information och förmedlar vidare till nervsystemet och din fysiska kropp. 

Den här coachingen fokuserar på handfasta verktyg för hur du hanterar din egen energi, tar kontroll över vad du tar in och inte, och hittar din egen balans. Så att du kan skilja på andras känslor och dina egna, hitta sunda gränser och minska konflikter i dina relationer. 

För dig som är högkänslig, är också Clear Balance en ytterst lämplig behandling då den tömmer ditt system på gammal lagrad stress och stärker dig på energinivå. Kombinationen av coachning och Clear Balance är fantastisk. 

---

Livets Gyllene Regler

Det är meningen att du ska vara lycklig. 

Minns att du har en fri vilja, använd den. 

Vårda förmågan att älska, och tillåt dig bli älskad. 

Våga följa hjärtats väg.

Fokusera på det du kan påverka. 

Som du önskar att andra behandlar dig, så ska du behandla dig själv. 

Vet att du är tillräcklig. 

Känslor ska bara upplevas, inte värderas och bedömas. 

Livet består av trial and error. Det kallas utveckling. 

Allt du sänder ut kommer tillbaks.