COACHANDE SAMTAL

Coaching är ett fantastiskt verktyg för du vill ha en förändring i livet. Det bygger på att medvetandegöra en aktuell situation och din roll i den, först när vi ser vad vi kan påverka får vi handlingskraft. 

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som baseras på att du faktiskt har alla svar inom dig, men kanske inte är medveten om det. Jag hjälper dig att medvetandegöra mönster, tanke- och känsloprocesser som påverkar i bakgrunden. Tillsammans hittar vi din väg framåt. Jag arbetar alltid intuitivt och hjälper dig förstå hur du kan nyttja den universella energin i ditt liv.

Skillnaden på terapi och coachning är att i terapi arbetas det oftast med varför du känner som du gör, så att du kan förstå och hantera det. Målet med coaching hos mig är istället att transformera din upplevelse, känsla och lösa upp orsak på energinivå.  

Coaching fungerar lika bra på distans, som vid fysiskt möte. 

ANDLIG, MEDIAL COACHING

Andlig, medial coachning är ett bra verktyg när du vill medvetandegöra en aktuell situation, och din roll i den, vad du har att lära av det du upplever. Dina känslor visar vägen och jag arbetar mycket med det jag kallar speglingar. När vi ser oss i en faktiskt spegel ser vi vår fysiska kropp, men när vi ser vårt liv och de situationer som skapar triggande känslor är detta speglar för energifrekvenser som manifesteras, och som vi ännu inte är helt klara med. Först när vi ser vår egen roll, vad vi har att lära och det vi kan påverka återvänder handlingskraft och förändring kan ske på djupet. Det här är för dig som önskar en djup personlig utveckling. 

När jag coachar andligt och medialt arbetar jag ibland också med Tarotkort, eller Orakelkort, för att få en djupare insikt och ytterligare vägledning om situationen. Här kanaliserar jag intuitivt och använder min mediala förmåga. 


COACHING FÖR HÖGKÄNSLIGA OCH EMPATER

Högkänslighet är verkligen en superkraft! Men vi behöver vara i balans för att uppleva den så. När vi inte har kontroll på vår förmåga, eller är överstimulerade påverkas vi ofta av andras mående, läcker energi och har svårt att återhämta oss och uppleva emotionell balans.  Då kan känslor skifta snabbt och stress, oro eller ångest ta plats i kroppen. 

Lösningen ligger i att förstå hur det här personlighetsdraget tar sig uttryck hos dig, då vi alla är individer. En del är introverta, andra är extroverta och en del är som jag, ambiverta. Oavsett hur det är så ligger nyckeln i att ta kontroll på energinivå, eftersom det är där det här personlighetsdraget plockar upp all information och förmedlar vidare till nervsystemet och din fysiska kropp. 

Den här coachingen fokuserar på handfasta verktyg för hur du hanterar din egen energi, tar kontroll över vad du tar in och inte, och hittar din egen balans. Så att du kan skilja på andras känslor och dina egna, hitta sunda gränser och minska konflikter i dina relationer. 

För dig som är högkänslig, är också Clear Balance en ytterst lämplig behandling då den tömmer ditt system på gammal lagrad stress och stärker dig på energinivå. Kombinationen av coachning och Clear Balance är fantastisk. 


LIVETS GYLLENE REGLER

Det är meningen att du ska vara lycklig. 

Minns att du har en fri vilja, använd den. 

Vårda förmågan att älska, och tillåt dig bli älskad. 

Våga följa hjärtats väg.

Fokusera på det du kan påverka. 

Som du önskar att andra behandlar dig, så ska du behandla dig själv. 

Vet att du är tillräcklig. 

Känslor ska bara upplevas, inte värderas och bedömas. 

Livet består av trial and error. Det kallas utveckling. 

Allt du sänder ut kommer tillbaks.