COACHANDE SAMTAL

Coaching är ett fantastiskt verktyg för du vill ha en förändring i livet. Det bygger på att medvetandegöra en aktuell situation och din roll i den, först när vi ser vad vi kan påverka får vi handlingskraft. Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som baseras på att du faktiskt har alla svar inom dig, men kanske inte är medveten om det. Jag hjälper dig att medvetandegöra mönster och tankeprocesser som påverkar i bakgrunden, och det är ett samarbete oss emellan där jag har frågorna och du finner svaren. Tillsammans hittar vi din väg framåt. 

Skillnaden på terapi och coachning är att i terapi arbetas det oftast med varför du känner som du gör, medan i coachning fokuserar vi istället på vad du känner nu, vart du vill och hur vi steg för steg tar dig dit. 

Coaching fungerar lika bra på distans, via telefon eller videomöte, som vid fysiskt möte hos mig. 


COACHING FÖR HÖGKÄNSLIGA OCH EMPATER

Högkänslighet är verkligen en superkraft! Men vi behöver vara i balans för att uppleva den så. När vi inte har kontroll på vår förmåga, eller är överstimulerade påverkas vi ofta av andras mående, läcker energi och har svårt att återhämta oss och uppleva emotionell balans.  Då kan känslor skifta snabbt och stress, oro eller ångest ta plats i kroppen. 

Lösningen ligger i att förstå hur det här personlighetsdraget tar sig uttryck hos dig, då vi alla är individer. En del är introverta, andra är extroverta och en del är som jag, ambiverta. Oavsett hur det är så ligger nyckeln i att ta kontroll på energinivå, eftersom det är där det här personlighetsdraget plockar upp all information och förmedlar vidare till nervsystemet och din fysiska kropp. 

Den här coachingen fokuserar på handfasta verktyg för hur du hanterar din egen energi, tar kontroll över vad du tar in och inte, och hittar din egen balans. Så att du kan skilja på andras känslor och dina egna, hitta sunda gränser och minska konflikter i dina relationer. 

För dig som är högkänslig, är också Clear Balance en ytterst lämplig behandling då den tömmer ditt system på gammal lagrad stress och stärker dig på energinivå. Kombinationen av coachning och Clear Balance är fantastisk. 


ANDLIG & MEDIAL COACHING

Andlig/medial coachning är ett bra verktyg när du vill medvetandegöra en aktuell situation, och din roll i den, vad du har att lära av det du upplever. Dina känslor visar vägen och jag arbetar mycket med det jag kallar speglingar. När vi ser oss i en faktiskt spegel ser vi vår fysiska kropp, men när vi ser vårt liv och de situationer som skapar triggande känslor är detta speglar för energifrekvenser som manifesteras, och som vi ännu inte är helt klara med. Först när vi ser vår egen roll och det vi kan påverka återvänder handlingskraft och förändring kan ske på djupet. Det här är för dig som önskar en djupare personlig utveckling. 

När jag coachar andligt och medialt arbetar jag ofta med Tarotkort, eller Orakelkort, för att få en djupare insikt och ytterligare vägledning om situationen. Här kanaliserar jag intuitivt och använder min mediala förmåga. 

Det här fungerar lika bra på telefon som vid videosamtal eller fysiskt möte. 

LIVSCOACHING

Det här är för dig som önskar förändring inom en specifik situation, eller ett område i livet. Det kan handla om din självkänsla, stresshantering, relationer, arbete eller livet som helhet. Tillsammans medvetandegör vi vad du upplever nu, och hur du önskar att det var och vad du kan påverka. Som människor har vi alltid ett fritt val, och det är nyckeln till att uppleva handlingskraft och möjlighet att skapa vårt eget liv. Men ibland behöver vi hjälp att sortera bland våra val för att ta oss framåt.

Ingens verklighet är den andra lik, och därför behöver vi alla olika saker för att klara att förändra. Här, i ett tätt samarbete där jag har frågor som hjälper dig hitta dina svar inom dig, finner du en långsiktig lösning som passar dig och din situation. Med ökad självkännedom får du en personlig utveckling. Det är ditt liv du lever, så lev det efter dina villkor. 


SANDRAS 10 BUDORD, FÖR LYCKA OCH VÄLMÅENDE

1. Det är meningen att du ska vara lycklig. 

2. Minns att du har en fri vilja, använd den. 

3. Vårda förmågan att älska, och tillåt dig bli älskad. 

4. Låt hjärtat visa vägen. 

5. Fokusera på det du kan påverka. 

6. Som du önskar att andra behandlar dig, så ska du behandla dig själv. 

7. Vet att du är tillräcklig. 

8. Känslor ska bara upplevas, inte värderas och bedömas. 

9. Livet består av trial and error. Det kallas utveckling. 

10. Ifrågasätt allt.