Eter är det element som står för kommunikation, på alla plan. Eldelementet är din inneboende drivkraft, som för dig framåt i livet. Din urkraft. 

Eter&Eld guidar människor till att förstå sin egen inneboende styrka och våga leva från hjärtat. Med coachande samtal och transformerande behandlingar frigörs lagrad stress, trauman, fysiska smärtor och negativa mönster. När du förändrar din energi, förändras din verklighet, och när du förstår vem du är, egentligen, kan du uppleva sann frihet! 

Eter & Eld håller också i utbildningar till diplomerad regndroppsmassör, certifierad Clear Balance Terapeut samt workshops och föreläsningar. 

Information gällande Corona: 

Alla som är friska och symtomfria är välkomna på behandling. Under rådande omständigheter arbetar jag med visir vid fysiska behandlingar, och extra tid avsätts mellan klienter för att du inte ska möta någon annan än mig vid ditt besök. Mellan klienter desinficeras alla ytor, och engångslakan används alltid på massagebänk. Sen av/ombokning för behandling på grund av symtom eller misstänkt smitta leder inte till någon debitering. Jag kommer naturligtvis själv att av/omboka om jag har symtom, eller misstänker att jag bär på smitta. 

BokaDirekt  Klicka här!

Kontakt: sandra@eterocheld.se eller 0733-770718


Sandras 10 budord, för lycka och välmående

1. Det är meningen att du ska vara lycklig. 

2. Minns att du har en fri vilja, använd den. 

3. Vårda förmågan att älska, och tillåt dig bli älskad. 

4. Låt hjärtat visa vägen. 

5. Fokusera på det du kan påverka. 

6. Som du önskar att andra behandlar dig, så ska du behandla dig själv. 

7. Vet att du är tillräcklig. 

8. Känslor ska bara upplevas, inte värderas och bedömas. 

9. Livet består av trial and error. Det kallas utveckling. 

10. Ifrågasätt allt.